Integritetspolicy

Ikraftträdandedatum och senast ändrad 01 augusti 2023.

LÄS DENNA SEKRETESSPOLICY NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER VÅRA WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER. GENOM ATT ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ELLER VÅRA TJÄNSTER (ANDRA ÄN ATT LÄSA DENNA SEKRETESSPOLICY FÖR FÖRSTA GÅNGEN), GODKÄNNER DU DENNA SEKRETESSPOLICY.

INLEDNING
Denna integritetspolicy berättar vilka typer av information vi samlar in när du använder våra webbplatser eller tjänster, hur vi använder den informationen och i vilka fall vi delar din information.

Tez Minds Software Pvt. Ltd. ("QRCodeChimp") driver onlinewebbplatser såsom men inte begränsat till SaaS-produkter, onlineshoppingwebbplatser, andra webbplatser ("Webbplatser") och tillhandahåller andra onlinetjänster ("Tjänster") inklusive autentiserings- och produktinformationstjänster. Eftersom vi är baserade i Indien (även om vissa av våra tjänster kan vara verksamma i andra länder via våra affiliates, teknologipartners och försäljningspartners under deras egna villkor och sekretesspolicy om någon), din information kommer att överföras till, hållas och behandlas av oss i enlighet med denna integritetspolicy.

Om du befinner dig i EU kommer du också att bli ombedd att ge ett tydligt och otvetydigt bekräftande samtycke till insamling, bearbetning och delning av din användarinformation via cookies och liknande tekniker.

Meddelande till EU-individer: denna integritetspolicy och dess uppräknade policyer är avsedda att följa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (den "allmänna dataskyddsförordningen" eller "GDPR") och tillhandahålla lämpligt skydd och omsorg med avseende på behandlingen av din användarinformation i enlighet med GDPR.

Eftersom de flesta av våra servrar är utanför EU, vänligen hänvisa till vår DPA och om du är i Storbritannien, vänligen hänvisa till vår UK-DPA. Vänligen maila till vårt supportteam för att få DPA eller UK-DPA.


SÄRSKILDA RÄTTIGHETER FÖR BORTA I KALIFORNIEN
Om du befinner dig i Kalifornien och/eller (i tillämpliga fall) i den mån du är en "konsument" enligt definitionen under California Consumer Privacy Act i dess ändrade lydelse (CCPA) och QRCodeChimp är ett "företag" enligt definitionen under CCPA, skulle följande vara tillämpligt för dig. I enlighet med bestämmelserna i CCPA har du rätt att begära på det sätt som anges här:

(a) Rätt att begära information om:
- Kategorier av personuppgifter QRCodeChimp har samlat om dig.
- Specifika delar av personuppgifter QRCodeChimp har samlat om dig.
- Kategorier av källor från vilka personuppgifterna samlas in.
- Affärsmässigt eller kommersiellt syfte för att samla in personuppgifter.
- Kategorier av tredje parter som verksamheten delar personuppgifter med.

(b) Rätt att begära radering av personuppgifter som samlats in om dig av oss.
Rätt att begära radering av alla personuppgifter som samlats in om dig av oss: För att få tillgång till ditt konto logga in på portalen. Om du vill radera personuppgifter som utgör "personlig information" enligt definitionen i CCPA, gå till Dashboard => Profil och under avsnittet Ta bort konto ser du länken "Radera konto", använd den för att radera ditt konto.

(c) Rätt att korrigera felaktig personlig information som vi har om dig:
Logga in på portalen för att komma åt ditt konto. Om du vill uppdatera dina personuppgifter som utgör "personlig information" enligt definitionen i CCPA, gå till Dashboard => Profil och uppdatera din information och spara den.

För övriga frågor vänligen maila till vårt supportteam

Vi svarar på alla sådana förfrågningar inom en rimlig tidsram i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Även genom att skriva till oss samtycker du till att ta emot kommunikation från oss, vilket kan innefatta att söka information från dig för att verifiera att du är den konsument från vilken vi har samlat in personuppgifterna och all annan information som rimligen krävs för att vi ska kunna hedra din begäran.


Typen av data och information vi samlar in och använder om dig förklaras i följande avsnitt.


SAMMANFATTNING AV NYCKELPRINCIPER
För att bland annat förbättra, anpassa och stödja din upplevelse på webbplatsen samlar vi in, använder och delar din användarinformation. Till exempel använder vi samlad information för att utveckla innehåll som är inriktat på användarnas intressen och för att generellt förbättra webbplatsens användarupplevelse.
Vi tänkte att det skulle vara bra att kortfattat beskriva de viktigaste sätten på vilka vi använder din information och hur vi försöker skydda integriteten. Naturligtvis bör du läsa villkoren i vår fullständiga integritetspolicy.
Vi samlar vanligtvis in två typer av information om dig: (a) information som du tillhandahåller som identifierar dig personligen (t.ex. fullständigt namn eller telefonnummer); och (b) information som inte identifierar dig personligen (t.ex. din IP-adress eller typ av webbläsare).

– Denna information överförs till, hålls och behandlas av oss.
- Vi använder vanligtvis denna information för att förse dig med våra webbplatser och relaterade tjänster, och för att producera rapporter och data om aktiviteter som men inte begränsat till QR-tjänster och onlineshopping.
- Vi kan komma att avslöja denna information till auktoriserade tredje parter inklusive våra handlare, reklam- och marknadsföringspartners och tredjepartstjänsteleverantörer för dessa ändamål.
- Genom att använda "cookies" arbetar vi med och tillåter annonsnätverk att samla in anonym information om dig för att skicka dina annonser till dig och använda samma information för att skicka våra annonser till dig (se avsnitt III nedan).
- Du kan när som helst välja bort vissa aktiviteter enligt nedan (se avsnitt VI).
- Vi krypterar viss information som du matar in med hjälp av Secure Sockets Layer (SSL) programvara och vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda information.
– Om du registrerar dig hos oss har du möjlighet att uppdatera eller korrigera den information du tidigare lämnat via kontosektionen.
- Om du har några frågor eller funderingar om integritet på QRCodeChimp, kontakta oss.
- Våra webbplatser och tjänster är inte designade eller avsedda för användning av barn under 16 år och
- Denna integritetspolicy kan ändras från tid till annan så vänligen kontrollera denna policy regelbundet på vår webbplats. Eventuella väsentliga ändringar kan meddelas dig via e-post vid behov.


I. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
Vi samlar in två typer av information relaterade till dig: (a) personligt identifierbar information ("PII"); och (b) Icke-personligt identifierbar information ("icke-PII").

(a) Personligt identifierbar information: PII inkluderar all information som identifierar dig som person. Vi samlar in din PII när du väljer att registrera dig hos oss eller när du väljer att delta i en interaktiv funktion på våra webbplatser, såsom en recension, enkät eller marknadsföring. PII-informationen som vi samlar in är men inte begränsad till: (a) ditt namn, e-postadress/leveransadress, e-postadress, kreditkortsnummer och telefonnummer när du registrerar dig på våra webbplatser eller i samband med ett tävlingsbidrag; (b) viss demografisk information om dig (t.ex. ålder, kön, shoppingintressen och preferenser, etc.) när du deltar i en undersökning eller enkät; eller (c) publicera en allmän kommentar och/eller rekommendation på våra webbplatser. Observera att dina kreditkort inte sparas på våra servrar utan lagras på Payment Processor-servrar såsom men inte begränsat till Stripe, Paypal och RazorPay.

(b) Icke-personligt identifierbar information: Icke-PII är all information som inte identifierar dig som person, inklusive PII som har gjorts anonym. Vi skaffar icke-PII antingen separat eller tillsammans med din PII enligt beskrivningen ovan. Vi samlar in vissa icke-PII från dig när du går in på våra webbplatser, inklusive IP-adresser och information om din webbläsare, operativsystem, ISP, den tredje parts webbplats som ditt besök härrör från och hur du använder våra webbplatser, såsom de webbsidor du besöker och längden på dina besök.

Loggfiler Webbplatsens webb- och annonsservrar loggar information om en användares IP-adress, webbläsartyp och den aktuella URL som användaren begär. Denna information tillhandahålls alltid av en användares webbläsare och loggas automatiskt av de flesta webbplatser. Dessa loggfiler lagras på en säker plats och används i vår interna analys av trafikmönster inom våra webbplatser och tjänster.

II. HUR VI ANVÄNDER OCH DELAR INFORMATIONEN SAMMALT
PII och Non-PII används för att tillhandahålla, eller förbättra, våra webbplatser och tjänster till dig och för att utföra dina förfrågningar, svara på dina förfrågningar, bättre betjäna dig och förstå dina behov, eller används på andra sätt som är naturligt förknippade med omständigheterna där du lämnade informationen.
Vi kan avslöja PII och icke-PII till:
(1) våra tredje parts tjänsteleverantörer som utför funktioner för vår räkning i samband med driften av webbplatserna eller tjänsterna, t.ex. leverantörer som hostar och hanterar data, behandlar kreditkortsbeställningar, levererar våra varor, etc.
(2) deltagande sponsorer till ett program eller en kampanj som du deltar i via våra webbplatser eller tjänster.
(3) vårt moderbolag, dotterbolag eller andra närstående företag ("anslutna företag") för operativa, marknadsförings- och marknadsföringsändamål.
(4) samarbetspartners och andra som vi har marknadsföring eller andra relationer med.
(5) deltagande handlare där du samtycker när du skickar PII till oss när du använder de interaktiva funktionerna på våra webbplatser såsom undersökningar och recensioner om våra deltagande handlare och
(6) våra andra användare där du väljer att offentligt publicera recensioner, kommentarer eller annan information som rör produkter eller tjänster, kommunicera med andra användare via offentliga forum (t.ex. forum, anslagstavlor, anslagstavlor, etc.).


Dessutom använder vi icke-PII för att analysera webbplatstrafik, förstå kundernas behov och trender och genomföra riktade marknadsföringsaktiviteter (se "Preferensbaserad annonsering" nedan). Vi kan använda din icke-PII ensam eller aggregera den med information vi har erhållit från andra för att producera forskningsrapporter och annan information och data om onlineshopping för deltagande handlare och andra kunder, såväl som media och andra intresserade parter.

III. Cookies OCH PREFERENSBASERAD REKLAM
(a) Cookies och webbsignaler: Vi och de tredje parter som vi godkänner tar automatiskt emot och lagrar vissa typer av icke-PII när du interagerar med oss ​​genom att använda "cookies" och analog teknologi. "Cookies" är små filer som placeras på din dator eller din webbläsares minne för att göra det möjligt för ägaren av cookien att känna igen din webbläsare och för att ge dig bekvämlighet och andra funktioner. Så, till exempel, kan våra cookies tillåta oss att visa dig tidigare produkter du har sökt efter på våra webbplatser. Det är viktigt att notera att de cookies som vi tillåter andra att använda, inte innehåller och inte är knutna till PII om dig.

Du kanske kan hänvisa din webbläsare att inte tillåta cookies och du kan vanligtvis radera befintliga cookies från din dator när som helst. Om du rensar dina cookies i din webbläsare måste du klicka på alternativet att välja bort igen efter varje gång du rensar dina cookies. För att vara tydlig måste dessa cookie-baserade borttagningar utföras på varje enhet och webbläsare som du vill ha valt bort. Cookie-baserade opt-outs är inte effektiva på mobilapplikationer. På många mobila enheter kan appanvändare dock begränsa spårning via sina enhetsinställningar.

Observera att om du använder dessa opt-out-mekanismer kommer vissa delar av våra webbplatser inte att fungera korrekt eller vara tillgängliga för dig och vi kommer fortfarande automatiskt att samla in IP-adresserna till datorer eller mobila enheter som klickar eller skannar de skapade QR-koderna; vi kommer bara inte att associera dem med din webbläsare eller QRCodeChimp konto.

För att stänga av cookies för Google Analytics, klicka på denna länk för instruktioner: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

De flesta webbläsare har ett alternativ för att stänga av cookie-funktionen, vilket kommer att förhindra din webbläsare från att acceptera nya cookies, samt (beroende på hur sofistikerad din webbläsarprogramvara är) som låter dig besluta om acceptans av varje ny cookie på en mängd olika sätt . Om du inaktiverar cookies kommer du inte att kunna använda vissa funktioner i Tjänsterna. Vi känner för närvarande inte igen spåra inte-signaler. Följande länkar ger information om hur du ändrar dina cookie-inställningar i några av de mest använda webbläsarna:

- Safari
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer


(b) Preferensbaserad annonsering: Vi arbetar också med och tillåter vissa tredje parter, inklusive reklamnätverk och webbanalysföretag, att placera cookies på din dator/webbläsare när du besöker våra webbplatser. Dessa tredjepartscookies används för att samla in icke-PII om dina aktiviteter på våra webbplatser och tredje parts webbplatser för att betjäna dig med annonser medan du är på tredje parts webbplatser ("Tredjepartsannonser"). Om du inte vill delta i denna aktivitet, vänligen meddela oss. Kontakta oss för att välja bort.

Några viktiga anmärkningar: (1) opt-out-verktygen för tredjepartsannonser inkluderar alla annonsnätverk som QRCodeChimp jobbar med, men också många som QRCodeChimp fungerar inte med; (2) att välja bort våra annonser fungerar inte automatiskt som ett bortval från tredjepartsannonser - detsamma gäller tvärtom. För att välja bort våra annonser och tredjepartsannonser måste du använda respektive opt-out-verktyg ovan; (3) opt-out-verktygen för både våra annonser och tredjepartsannonser är beroende av cookies för att säkerställa att din icke-PII inte används för onlineannonseringsändamål ("opt-out cookies"). Därför, om du köper en ny dator, byter webbläsare eller tar bort dessa opt-out-cookies från din dator, måste du utföra de relevanta opt-out-uppgifterna igen; och (4) funktionerna i din webbläsare och/eller vissa tilläggsprogram kan tillåta dig att blockera eller begränsa användningen av cookies för preferensbaserad reklam och andra ändamål. Vi kan dock inte lova att våra webbplatser eller tjänster kommer att fungera bra eller vara kompatibla med dessa alternativa metoder för att blockera eller begränsa användningen av cookies.

IV. FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH UPPLYMNING ENLIGT LAG
(a) Affärstransaktioner: Vi kan avslöja PII och icke-PII som innehas av oss: (a) till en potentiell säljare eller faktisk säljare av alla företag eller tillgångar som vi förvärvar; (b) om alla eller några av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall kan PII och Non-PII vara en av de överförda tillgångarna.

(b) Obligatoriska upplysningar: Vi kan avslöja och använda alla PII eller icke-PII om vi är skyldiga att göra det enligt lag, med avseende på anspråk på upphovsrätt och andra immateriella intrångsanspråk, eller om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) uppfylla en begäran från regeringen ; (b) överensstämma med kraven i lagen eller den rättsliga processen; (c) skydda eller försvara våra juridiska rättigheter eller egendom, våra webbplatser eller andra användare; eller (d) i en nödsituation för att skydda hälsan och säkerheten för våra webbplatsers eller tjänsters användare eller allmänheten; eller (e) om någon olaglig aktivitet eller brott mot villkoren (som nämns på vår villkorssida) inträffar från ditt konto.

V. INFORMATIONENS SÄKERHET
Vi arbetar för att skydda din informations säkerhet under överföring genom att använda programvaran Secure Sockets Layer (SSL), som krypterar information du matar in. Naturligtvis är det viktigt att komma ihåg att ingen dataöverföring på Internet garanteras vara 100 % säker.

Vi använder också en säker servervärdplats i USA och andra platser i världen, brandväggsskydd, kontrollerad åtkomst och krypteringsteknik för att skydda dina data. Observera dock att även om vi strävar efter att skydda din PII, kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för all information du avslöjar eller överför till oss online och är inte ansvariga för stöld, förstörelse eller oavsiktlig avslöjande av din PII. I den olyckliga händelse att din personligt identifierbara information äventyras kommer vi att meddela dig via e-post till den senaste e-postadressen som du har gett oss så snart som möjligt under omständigheterna (förseningar i meddelandet kan uppstå medan vi vidtar nödvändiga åtgärder för att fastställa omfattningen av intrånget och återställa rimlig integritet till systemet, såväl som för brottsbekämpande myndigheters legitima behov om ett meddelande skulle hindra en brottsutredning.)

Vi använder många olika säkerhetstekniker för att skydda sådan data från obehörig åtkomst av användare inom och utanför företaget. Men "perfekt säkerhet" finns inte på Internet. Om du är orolig för att din integritet kan ha kränkts, vänligen kontakta oss.


VI. DINA ALTERNATIV OCH OPT-OUT
(a) Vilken information kan jag få tillgång till? Om du registrerar dig som medlem har du vanligtvis tillgång till en kontosektion som innehåller den registreringsinformation du tidigare angett som du kan uppdatera eller korrigera när som helst. Om det finns någon felaktig information som du inte kan korrigera är det bara att meddela oss. Om du vill kan du också ta bort ditt medlemskonto helt även om vi kan behålla viss information under begränsade omständigheter - t.ex. för att lösa tvister, felsöka problem och upprätthålla våra användarvillkor. Dessutom tas viss information aldrig helt bort från våra databaser på grund av tekniska (t.ex. information som lagras i våra "backup"-system) och vissa juridiska begränsningar.

(b) Vilka val har jag (opt-out)? Du har många val när det gäller hur vi använder information om dig, inklusive: (1) För att stoppa våra e-postmeddelanden, kontakta oss. (2) Kontakta oss för att välja bort preferensbaserade annonser. (3) För att stoppa delning av PII med våra deltagande handlare, kontakta oss (4) Du kan ta bort cookies från din webbläsare när som helst, och (5) som diskuterats ovan, de val vi erbjuder dig när du skickar information via vår Webbplatser eller tjänster.

(c) För att komma åt ditt konto logga in på portalen. Om du vill radera personuppgifter som utgör "personlig information" enligt definitionen i CCPA, gå till Dashboard => Profil och under avsnittet Ta bort konto ser du länken "Radera konto", använd den för att radera ditt konto.
Om du har några andra frågor eller funderingar om integritet för våra webbplatser och tjänster, vänligen maila till vårt supportteam


VII. BARN
Eftersom varken våra webbplatser eller våra tjänster är avsedda att användas av barn under 16 år, får barn under 16 år inte skicka in någon PII till oss. Dessutom, om du är under 18, bör du använda QRCodeChimp och lämna information endast med inblandning av en förälder eller vårdnadshavare.

VIII. REVISIONER
Denna integritetspolicy kan ändras från tid till annan för att återspegla våra förändrade affärspraxis. Vi kommer att meddela dig om sådana ändringar genom att publicera den nya policyn på våra webbplatser eller ibland via e-post.

IX. ENDA UTTALANDE
Denna integritetspolicy och våra användarvillkor, både som de publicerats på våra webbplatser och genom våra tjänster, innehåller alla väsentliga villkor för din användning av våra webbplatser och tjänster. Ingen sammanfattning, modifiering, omformulering eller annan version därav, eller annan sekretesspolicy eller policy, i någon form, är giltig såvida vi inte publicerar den på våra webbplatser och tjänster.


Tez Minds Software Pvt. Ltd., 60, 5th Floor, Solitaire Business Hub, Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, Indien